Gmina: Prószków (Proskau)
Powiat: Opole (Oppeln)
Kraj: Polska (Polen)
Region: Śląsk (Oberschlesien)

Powrót do strony głównej

 

 

I Wojna Światowa 1914-1918 widziana z Folwarku

 Pierwsze to trójprzymierze : Niemcy, Austro-Węgry i Włochy, drugie, to tak zwana  Ententa : Wielka Brytania, Francja, Rosja.  Do Ententy dołączyli w toku wojny: Serbia, Belgia, Japonia, Rumunia, USA.

   Pretekstem do wybuchu wojny było zamordowanie austro-węgierskiego następcy tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w dniu 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie.
 8 lipca1914 roku Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii.
 1 sierpnia 1914 Niemcy ogłosiły stan wojny z Rosją.
 3 sierpnia 1914 Niemcy ogłosiły stan wojny z Francją.
 6 sierpnia 1914 Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Rosji.
 6 sierpnia 1914 W. Brytania i Serbia wypowiedziały wojnę Niemcom.
12 sierpnia 1914 W. Brytania i Francja ogłosiły stan wojny z Austro-Węgrami.

Folwark w pierwszych dniach sierpnia 1914 roku
  W pierwszych dniach sierpnia 1914 roku do naszej cichej spokojnej gromady dociera ta wiadomość 
( według kroniki ), dalej czytamy: ... W kapliczce dzwoni dzwon, posłaniec rozlepia plakaty. Jeden plakat przy karczmie, pozostałe na rogach ulic. [ Dla urodzonych po 1945 roku podaję, że karczma znajdowała się na rogu ul. Lipowej i ul. Krapkowickiej na miejscu obecnej posiadłości Państwa Fikus.] Wiadomość rozchodzi się lotem błyskawicy od domu do domu. Płacz kobiet i śmiertelny spokój mężczyzn - strach.

 Od razu zostali powołani do wojska:

 1. Pionier, Josef Sadlo
 2. Infanterist,  Alois Buhl    ( Stary Sowik)
 3. Luftschisser, Stanislaus Smolin
 4. Reserwe Unteroffizier, Josef Buhl (brat Aloisa)
 5. Reserwe, Bernhard Chudalla
 6. Reserwe, Franz Lakotta,
 7. Reserwe, Johann Kochanek,
 8. Reserwe, Peter Kornek  (ojciec Eryka Kornek),
 9. Reserwe, Johann Gisa,
 10. Reserwe, Thomas Kurpiers
   
11. Reserwe, Thomas Kornek,
12. Reserwe, Ignatz Kornek,
13. Landwer  Halbbauer, Stanislaus Smolin,
14. Landwer  Heusler, Josef Zmarsly
15. Landwer  Heusler, Franz Kornek
16. Landwer, Josef Broj
17. Landwer, Jakob Kornek
18. Landsturm, Paul Langosch
19. Landsturm, Johann Kittel
20.Landsturm, Josef Lazik  

21. Landsturm, Franz Kornek.

 

 W czasie trwania wojny powołani zostali następujący mieszkańcy :

 

22. Heusler, Ignatz Kurpiers I
23. Heusler, Ignatz Kurpiers II
24. Heusler-sohn, Johann Kurpiers
25. Heusler-sohn, Karl Wystrach
26. Johann Staffa
27. Halbbauer, Josef Kocha
nek
28. Tischler, Stanislaus Kochanek
29. Halbbauer-sohn, Peter Kornek
30. Schumacher, Josef Kornek
31. Johann Murowski
32.  Andreas Lakotta
33. Johann Chudalla
34. Peter Kurpiers
35. Berhard Lakotta

36 .Franz Malik
37. Stephan Gisa
38. Johann Lakotta
39. Johann Kiwus
40. Peter Kiwus
41. Stefan Kornek
42. Paul Smolin
43. Peter Gisa
44. Josef Smolin
45. Josef Lakotta 
46. Johann Gambiec   
47.JohannKornek
4
8. Alois Schikora.
49. Paul SmolinDalej w zapiskach czytamy:

Polegli na frontach I Wojny Światowej za Cesarza:

      1.       Unteroffizier  Josef Buhl + 22. Sierpnia 1914 pod Rossignal ( Francja )brat Aloisa
2.
       Landwerman  Stanislaus Smolin + 1 wrzesnia 1914 pod Casanow Tarnowska
3.
       Reserwist    Bernhard Chudalla + 30 sierpnia 1914 we Francji
4.
       Rekrut  Peter Kurpiers  + 10 lipca 1915 pod Wyżyną Loretto we Francji
5     Rekrut  Johann Chudalla   +  13 grudnia 1914 pod Osik w Rosji
6.   Landwerman  Josef Broj  + 31 sierpnia 1915  pod Siwice W Rosji

7.
       Reserwist Ignatz Kurpiers II  + 6 marca 1916 we Francji.
8.
       Lansturm Johan Kittel  +8 października 1916 pod Brendorf (Siebenbirgen) w walce na bagnety.
9.  Stephan Kornek  + 19 grudnia 1916 zmarł po postrzale w  pierś
10. Wehrman  Paul Kurpiers + 31 lipca 1917 zginął pod Flaminier we Francji.
11. Pomocnik Krawca  Josef Lakotta  zginął we Francji
12. Franz Kornek zmarł w Rosji na zapalenie płuc.

 

 

 Na frontach I Wojny Światowej, ranni zostali:

1.Kanonier, Jakob Kornek , ranny w głowę na terenie Rosji
2.Johann Gisa, ranny w biodra (Argonerwald) (ojcie FoXa)
3.Peter Gisa, ranny w głowę pod Lorettohoe. ( ojcie Ditmara)
4.
Franz Lakotta, ranny w nos, nogę pod Lorettohoe (brat Deutschra)
5.
Thomas Kurpiers, ranny w nogę  pod Verdun (Tomek)
6.
Karl Wystrach, ranny w nogę na terenie Rosji ( Ojciec Erny Piechota)
7.
Josef Kochanek , dwa postrzały w lewe ramię w Rosji. (Stary syma)
8.
Josef Zmarsly , postrzał w prawe ramię koło Lublina
9.
Franz Kornek, złamał nogę na terenie Francji.
10.
Johann Murowski

Do niewoli trafili:

1.Ignatz Kurpiers

2.Peter Kiwus

3.Peter Kornek

4.Alois Schikora

Odznaczeni zostali : E.K.II. (krzyż żelazny II klasa)


1.Peter Kiwus

2.Johann Gisa

3.Josef Zmarsly

4. Alois Buhl (Sowik)

5.Stanislaus Smolin

6.Franz Lakotta

7.Karl Wystrach

8.Franz Kornek

9.Johann Kurpiers             

    W zapiskach czytamy również, że mieszkańcy naszej gromady w roku 1915 przekazali na konto Czerwonego Krzyża następujące dary:
   dwa worki jabłek na kompot,  21 par skarpetek wełnianych wykonanych przez kobiety z Folwarku,  5 par na rękawników wełnianych wykonanych przez kobiety z Folwarku,   19 poduszek, częściowo z pościelą, dla szpitala wojskowego.  40 marek wpłacono na konto Czerwonego Krzyża    Oprócz tego dostarczono pewnej ilości kartofli, kapusty oraz owoców. Na cele wojenne zadeklarowano 1000 marek.

Wojna trwała 4 lata i zakończyła się porażką państw centralnych ”trójprzymierza”

W wojnie brały udział 33 państwa , z tego 29 po stronie  Ententy .

Pod broń zmobilizowano około 70.000.000 ludzi 

z Folwarku 49 osób.

Zabitych zostało około 10 000 000 ludzi  z Folwarku 12 osób
Rannych zostało około 20 000 000 ludzi  z Folwarku 14 osób

Poniesione zostały ogromne straty materialne.

W styczniu 1919 roku rozpoczęła obrady  Paryska Konferencja Pokojowa. Miała ona rozwiązać wszystkie problemy sporne, które były przyczyną wojny. Miała ona zapewnić światu wieczny pokój.  Podpisuje się wiele traktatów ( w Wersalu z Niemcami, z Austrią w Saint-Germain-en-Laye, z Bułgarią w Neuilly-sur-Seine, z Węgrami w Trianon i z Turcją  Sevres.  Tworzy się nowa struktura polityczna Europy. Powstają nowe państwa lub odzyskują niepodległość: Polska, Czechosłowacja, Węgry, Jugosławia, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia.  Niemcy i Austria stają się republikami.

Wojna jeszcze nie dobiegła końca, Konferencja Paryska  ma zapewnić światu wieczny pokój a na Śląsku szukuje się nowa wojna "Powstania Śląskie". 

postrzał w biodro pod Lorettohoe ( Ojcie Adama)
11
  Johann Staffa raniony przez odłamki pocisku w biodro i w nogę
12
  Stanislaus Kochanek ranny w głowę przez odłamki pocisku ( stolarz)
13  
Peter Gisa ranny w lewą rękę
14 Stanislaus Kornek , raniony granatem w plecy,  we Francji.