Gmina: Prószków (Proskau)
Powiat: Opole (Oppeln)
Kraj: Polska (Polen)
Region: Śląsk (Oberschlesien)

Powrót do strony głównej

 

 

Kaplica  z roku 1664 / die Kapelle aus dem Jahr 1664

 

Lata 1526 -1740 mieszkańcy Folwarku byli poddanymi Cesarza Austrii. Był to czas uważany powszechnie za spokojny, prawie 200 lat pokoju. Czas w którym protestantyzm opanował również nasze okolice, do tej pory prawie całkowicie katolickie. W 1618 rozpoczęła się wojna, która trwała 30 lat do 1648 roku zakończona pokojem "westfalskim". Walczyły głownie kraje katolickie przeciw protestanckim. Śląsk - wsie, katolickie, miasta - w większości protestanckie, a całością rządzili Habsburgowie - katolicy. Protestantom w "Wojnie Trzydziestoletniej" pomagały również wojska Szwedzkie, a w okolicach Folwarku .....  kronika: -Kwartalnik Opolski -czytamy: ..”Po zajęciu Opola przez Szwedów w 1642 roku ekscesy żołnierskie tak przybrały w jego okolicach na sile, że chłopi z Wójtowej Wsi, Górek, Szczepanowic, i  Folwarku oraz innych nie widzieli przed sobą innego wyjścia jak wraz z dobytkiem uciec i kryć się po lasach. ... 1643  Wojska cesarskie wyparły załogi szwedzkie.     Ludność Śląska nie wiedziała komu życzyć sukcesów. Szwedzi „oswobodziciele” protestantów, wojska cesarskie „obrońcy kraju”  - „obrońcy katolików”, jednakowo łupili, nie zważając na wyznanie. Na wieść o zbliżaniu się wojska, ludność uchodziła w lasy.
16 lat po tej straszliwej wojnie mieszkańcy Folwarku budują tą kaplice. Papieżem był wtedy Aleksander VII (1655-1667). Nr 237 za Św. Piotrem.

WIĘCEJ SACRUM KAPLICA 1664