powrót

 

Na Grundziku.

Płaski teren w południowej części Przewrócia. Od strony północnej, obecnie ograniczony ulicą Stawowa, od wschodniej zabudowania rodziny Kochanek, Kasperek, od południa i zachodu skanalizowany Krzipop Moderz W części północnej w latach 2000,2002 wybudowano przepompownię ścieków komunalnych.. Nazwa Grundzik prawdopodobnie związana jest z jego wielkością – mołs mały konsek gruntu – (masz mały kawałek ziemi), Mołs mało gruntu (masz mało ziemi), Mołs grundzik (masz mały kawałek ziemi). Grundzik został prawdopodobnie utworzony w czasie regulacji Krzipopa Modrzewa (płaski bagnisty teren ususzono, ziemia w tym miejscu jest bardzo urodzajna, wody w czasie licznych powodzi nanosiły dużo mułu. W latach 1960 do 1980 na Grundziku Stanisław Kornek miał sad owocowy, który jak pamiętam dawał bardzo duże plony.