Nasa Dochtórka -  Pani Maria Lewicka

powrót portrety

W czwartek 19.01.2006, w godzinach rannych we Wrocławiu, po ciężkich cierpieniach zmarła
Maria Lewicka Firkowska
Lekarz medycyny.

Pochowana dnia 23.01.2006 Służba Zdrowia zawsze miała małe finanse, ale Pani Doktor potrafiła zmobilizować mieszkańców do wyremontowania ośrodka w Winowie. Dokonali tego w czynie społecznym. Wszystkim, którzy brali udział w tych pracach należą się "Gorące Podziękowania".
 

1957 rok. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu.
1.02.1960. O tej dacie dowiedziałem się od Pani Doktor w czasie jednej, z licznych moich wizyt. Kiedy sobie uświadomiłem jaki mamy  rok, to przecież przeszło 45 lat jest z nami związana dosłownie na śmierć i życie. Od śmierci nikogo nie uratowała, ale ilu naszym mieszkańcom przedłużyła pobyt na tym świecie, tego nie będziemy jej wypominać. Ja osobiście zawdzięczam Jej bardzo wiele.
W czasie powodzi 1997 roku prowadziłem dziennik wydarzeń. Pod datą 19.071997.między innymi, zapisałem " Jest obecna Pani doktor Lewicka, instruuje mieszkańców jak uchronić się przed epidemią tyfusu, durem brzusznym, salmonellą, bo istnieje duże zagrożenie zatrucia stojącą wodą powodziową".

     
     

 Gabinet naszej Pani Doktor.

   

Podczas pracy

 

   
 
   

"Ma Pan dobre wyniki", taką otrzymałem informacje.