Ks.dr Marcin Worbs

powrót portrety

 

     

     Ks. Marcin Worbs urodził się w Opolu 7 maja 1963 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 czerwca 1987 roku. Jest mgr teologii, a doktoryzował się z filologii germańskiej. Ma brata Krystiana, który również jest kapłanem w diecezji gliwickiej. Ksiądz Marcin, jak go nazywamy, z naszą kaplicą  i kościołem parafialnym,  jest prawie urzędowo związany od roku 1995. Nie brakuje go na żadnej ważniejszej uroczystości, a msze św. w języku niemieckim to jego domena. Jest autorem monografii,  religijny portret Josepha von Eichendorff - śląskiego poety, pod tytułem: " Und meine Seele spannte weit ihre Fluegel aus"(efekt pracy doktorskiej).  Wydawnictwo UO. Opole 1996.

 

Ks. dr Marcin Worbs jest adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, pełni również funkcję Prodziekana - do spraw studenckich i współpracy z zagranicą.
  W dniu 10 listopada 2001 na urodzinach naszego  proboszcza, Ks. dr Krystiana Ziaji bawił się razem z nami.

Kilka fotografii z tej uroczystości

 


Składamy gratulacje


Pan Kochanek
 wygłasza przemówienie


Wspólna zabawa


Razem śpiewamy

 

 

Sto Lat - dla proboszcza.
Cała sala śpiewa z nami.