Inicjator przebudowy naszej kaplicy. Ma teraz zmartwienia, jak doprowadzić inwestycję do końca. Jest często na budowie gdzie sprawdza postęp prac. Tutaj miesiąc kwiecień 2002.