Fotografia wykonana z dachu na posesji Państwa Żur (dawniej Kiwus Hubert) ul. Rolna.

W środku widoczny tylko dach domu Państwa Wala.

Po jego lewej stronie dom pana Józefa Kochanka - naszego sołtysa - okien już nie widać.