Powodzianie z ul. Wiejskiej czekają na opad wody na chodnikach ul. Szkolnej. Państwo Kornek i pan Tadeusz Wieszala.(w czapce)