Woda podeszła tylko do ul Szkolne do posesji Państwa Iwański Józef i zatrzymała się. Teraz czekaliśmy na jej powrót do koryta rzeki Odry.