Przywieźli dzisiaj bardzo duży transport darów, zboże ziemniaki dla poszkodowanych rolników. Komitet społeczny sporządził listę potrzebujących, a za chwilę nastąpi rozładunek i podział.