Gmina: Prószków (Proskau)
Powiat: Opole (Oppeln)
Kraj: Polska (Polen)
Region: Śląsk (Oberschlesien)

Powrót do strony głównej

II Wojna Światowa 1939-1945  widziana z Folwarku

 

 

 

Głównymi sprawcami II wojny były trzy państwa. Faszystowskie Niemcy i Włochy oraz militarystyczna Japonia, były to tzw. „państwa osi”. Wojna wciągnęła w swoją orbitę 61 państw, około 1700 000 000 (miliard siedemset milionów) ludności. Toczyła się w Europie, Azji, Afryce Północnej, niemal na wszystkich morzach i oceanach. Pod bronią było około 110 000 000 ( sto dziesięć  milionów) żołnierzy. W wyniku wojny życie straciło około 55 000 000 (pięćdziesiąt pięć) milionów ludzi, rannych około 35 000 000 (trzydzieści pięć) milionów. Bezpośrednie wydatki na nią były ogromne, około 1 154 000 000 000 $ ( 1 bilion 154 miliardy dolarów), a straty materialne zostały oszacowane na 260 000 000 000 $ (dwieście sześćdziesiąt miliardów dolarów).

Przebieg wojny:

1.9.1939 r. Początek II Wojny Światowej - napad na Polskę.
3.9.1939 r. Francja i W. Brytania wypowiedziały wojnę Niemcom.
17.9.1939 r. ZSRR napada ze wschodu na Polskę, łącząc się z wojskami niemieckimi na Bugu.
9.4.1940 r. Niemcy realizują plan „
Fall Wasserubung” - zajmują Danię i Norwegię.
10.5.1940 r. Niemcy realizują plan
Fall Gelb” zajmują Belgię, Holandię, Luksemburg, Francję.
1.7.1940 r. Niemcy realizują plan „
Seelowe” - plan inwazji na W. Brytanię.
27.9.1940 r.
„Pakt Berliński” - Niemcy, Włochy, Japonia, do którego przystąpiły:
20.11.1940 r. - Węgry
23. 11.1940 r. - Rumunia
24.11. 1940 r.- Słowacja
1. 3. 1941 r. - Bułgaria
25.3.1941 r - Jugosławia  (wystąpiła 27.3.1941 r.)
17.4.1941 r. Niemcy realizują plan
„Fall Marita” - kapitulacja Jugosławii, Grecji, desant powietrzny na wyspę Kretę.
26.6.1941 r. „Plan Barbarosa” - Niemcy wkraczają do ZSRR.
5.7.1943 r. Zmiana kierunku ruchu wojsk niemieckich. Bitwa pod Kurskiem.
28.9. do 1.12. 1943 r. 
Konferencja Techerańska „
8 do 9 maja 1945 r. Bezwarunkowa kapitulacja Niemiec . Koniec  wojny.
17.7. do 2.8. 1945 r. „
Konferencja Poczdamska
”. Konferencja szefów:


 
W. Brytania : W. Churchill, potem C. Attle`go
  USA : H. Truman,    ZSRR: J. W. Stalin.
 

Celem konferencji było uregulowanie problemów związanych z likwidacją skutków II Wojny Światowej. Ustalono nowe granice dla Niemiec, Śląsk przyznano pod tymczasową administrację Polski aż do czasu podpisania traktatu pokojowego.

Zobacz:

Przebieg II Wojny Światowej w naszych stronach na podstawie map wojskowych

Ofiary II Wojny Światowej w Folwarku w czasie działań wojennych i bezpośrednio po przejściu frontu

Relacje Świadków na temat II Wojny Światowej w Folwarku 20-30 stycznia 1945

 

Powrót do strony głównej