Gmina: Prószków (Proskau)
Powiat: Opole (Oppeln)
Kraj: Polska (Polen)
Region: Śląsk (Oberschlesien)

Powrót do strony głównej

 Archeologia Folwark  Winów Folwark Chrzowice Stanowiska Folwark

Archeologia
Folwark i okolice

Przeglądając różne mapy opisujące naszą miejscowość i okolice, na jednej z nich, zauważyłem dziwne oznaczenia. Po konsultacji ze specjalistami wyjaśniono mi, że są to stanowiska archeologiczne. Moje zdziwienie było ogromne, bo do tej pory o żadnych stanowiskach związanych z archeologią na terenie Folwarku nic nie wiedziałem. Archeolodzy, do których się zwróciłem o pomoc w rozwiązaniu zagadki, pokazali mi dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że na naszych terenach ludzie przebywali od bardzo, bardzo dawna. A oto szczegóły, które udało się ustalić.

 

                       

Mapa terenów wokół Folwarku. Kolorem czerwonym zaznaczono
udokumentowane stanowiska archeologiczne z różnych okresów kulturowych.
W dokumentach u Archeologów, odnalazłem następujące zapisy:
Zobacz szczegóły

 


Dla ułatwienia czytania tych informacji, podkładam ściągę, bo wiem z własnego doświadczenia, jak trudno poruszać się w tym temacie.
Informacja na podstawie encyklopedii PWN 1975.

Epoka żelaza

Okres:     Nazwa:
VII w - 1250 rok Wczesne średniowiecze
VI  w - VII w    Wędrówka ludów
400 p.n.e. - 375 n.e. Okres rzymski
400 p.n.e. - pocz. n.e. Okres lateński
700 p.n.e. - 400 p.n.e.   Okres halsztacki

Epoka brązu

Okres:     Nazwa:
1800 p.n.e. - 700 p.n.e.  

Epoka kamienia  

Okres:  Nazwa
4500 p.n.e. - 1800 p.n.e.   Neolit
8000 p.n.e. - 4500 p.n.e. Mezolit

Kultura archeologiczna
"Kultura Łużycka"
 Kultura środkowego okresu epoki brązu przypadająca na lata około 1300-1100 p.n.e. Ukształtowana na terenie Łużyc, Śląska i Wielkopolski. Rozkwit Kultury Łużyckiej w latach 700-550 p.n.e. upadek około 400 p.n.e. Podstawowe cechy: obrządek ciałopalny oraz ceramika o wysokim poziomie technicznym i artystycznym. Zajęcia ludności: głównie uprawa roli ( pszenica, jęczmień, żyto, len), chów zwierząt: bydło, konie, owce, świnie i psy. Rzemiosło: hutnictwo, kowalstwo - miedź, brąz, pierwsze wyroby z żelaza. Problem przynależności etnicznej ludności kultury łużyckiej jest dyskusyjny.
"Kultura Ceramiki Sznurowej -okres Neolitu"
 Okres: koniec epoki kamienia i przejście do wczesnej epoki brązu.
Nazwa pochodzi od ornamentu ceramiki, odciskanego sznurem w świeżej glinie. Czasowe zróżnicowanie tej kultury zależy od terenu występowania. Na Bliskim Wschodzie przypada na lata 7000-3000 p.n.e. Na naszych terenach około 4500-1700 p.n.e. Zajęcia ludności: wprowadzenie orki zaprzęgiem wołów, chów owiec, bydła, kóz. Dalekosiężna wymiana towarowa (szlaki rzeczne i morskie), ślady kanibalizmu, groby szkieletowe.
"Kultura Halsztacka"
 
Przypada na okres 700-400 p.n.e. Kultura epoki żelaza. Nazwa wywodzi się od cmentarza w Hallstat (Górna Austria) gdzie w 1846-99 niemiecki archeolog P. Reinecke odkrył ponad 2000 grobów, bogato wyposażonych, w większości z epoki żelaza. Znalezisko dało podstawę do wyodrębnienia kultury halsztackiej. Cechy charakterystyczne: ozdoby z brązu, wisiorki na cienkich łańcuszkach, ornamenty ceramiczne głównie geometryczne i barwne.
"Kultura Przeworska"
 Kultura późnego okresu lateńskiego (I w p.n.e.), oraz nowsze czasy  przypadające na lata I-V w n.e. (okres późno rzymski). Twórcami tej kultury prawdopodobnie byli Germanie oraz częściowo Celtowie. Cechy charakterystyczne dla tego okresu: groby ciałopalne popielnicowe, jamowe i rzędowe, bogato wyposażone w ceramikę, broń, narzędzia. Rolnictwo, chów bydła. Wysoko rozwinięte rzemiosło: kowalstwo, garncarstwo, kamieniarstwo.
"Kultura Lateńska"
Kultura epoki żelaza, przypada na okres około 400 p.n.e. do początków n.e. Występuje głównie na terenach zasiedlonych przez Celtów. Cechy charakterystyczne: rolnictwo, chów zwierząt, hutnictwo, kowalstwo (pierwsze ostrogi, nożyce, miecze obusieczne, tarcze), ceramika toczona na kole, żarna obrotowe, pojawia się gospodarka pieniężna, powstają pierwsze miasta - grody. W I w n.e. wpływy kultury lateńskiej szerzyły się wśród plemion germańskich. Kultura lateńska oddziaływała również na terenach Śląska.

Jeśli doczytałeś do tego miejsca i na mapach poznałeś szczególy, to musisz przyznać, że znaczna większość odkrytych skorup, zweryfikowanych przez archeologów, pochodzi z okresu kultury łużyckiej. Wniosek jest tylko jeden. Już 1000 lat przed narodzeniem Chrystusa na naszych ziemiach mieszkali ludzie. Żyli i pracowali.
O ciągłości zamieszkiwania świadczą różne okresy (4500 p.n.e. do XV w n.e.), z których znaleziono skorupy ceramiki.
A więc " Nasz Folwark" istnieje już jako osada , pozwolę sobie na fantazję 6500 lat. Może trochę przesadziłem, ale 2000 -2500 to na pewno. Co Ty o tym sądzisz?