Gmina: Prószków (Proskau)
Powiat: Opole (Oppeln)
Kraj: Polska (Polen)
Region: Śląsk (Oberschlesien)

Powrót do strony głównej

 Archeologia Folwark  Winów Folwark Chrzowice Stanowiska Folwark

 

Stanowiska na obszarze między Folwarkiem a Chrzowicami.


 

Działka: Nr 13 Lazik Piotr i Cecylia Chrzowice
ul Wiejska 8 Działka: Nr 14 Mróz Franciszek i Maria Chrzowice ul Wiejska 7 Działka: Nr 15 Państwowy Fundusz Ziemi (RSP Boguszyce)
Obszar: 90-37 Nr stanowiska 86 (żwirownia - piaskownia)
Odkryto podczas badań powierzchownych, prowadzonych przez E. Tomczak w 1972 roku. Osada, kultura łużycka z okresu halsztat, oraz 4 fragmenty ceramiki. Punkt osadniczy XIV-XV w (średniowiecze) 9 fragmentów naczyń. W 1975 roku podczas wykonywania wykopu pod rurociąg Z. Bagniewski odsłonił 12 jam z okresu kultury łużyckiej. Badania weryfikacyjne przeprowadzono w roku 1990 wyniki pozytywne. Więcej informacji "Opolski Rocznik Muzealny" tom VI 1975 strona 185. Obszar:91-37 Nr stanowiska 48. Przy skarpie szosy. W 1931 roku odkryto punkt osadniczy z epoki brązu 1800-700 p.n.e. z fragmentami ceramiki.
Więcej "Altschlesische Blatter" 1931 tom VI strona 80, oraz M. Gedl "Kultura Łużycka" Wrocław-Warszawa-Kraków 1962 strona 291. strona 296. na temat znaleziska u Drassa.
1300-400 p.n.e.

 

Zapisy  Działka: 110/86 Ryszard Fikus zam. Folwark Lipowa 1 KW.10316 Działka: 111/86 Franciszek Fikus Chrzowice ul Wiejska 5 KW1712 Obszar: 90-37 Nr stanowiska 82. Ślady osadnicze, okres - pradzieje,  oraz fragmenty naczyń. Odkryto również punkt osadniczy z XIV -XV w  z fragmentami naczyń. 


Działka:125/8 Andrzej Kasperek i Klara Folwark ul Opolska KW. 51487 Działka:126/8 Marek Żur Folwark ul Rolna 6 KW. 69875 Obszar: 90-37 Nr stanowiska 83. Odkryto punkt osadniczy z okresu kultury łużyckiej, odnaleziono fragmenty naczyń. Odkryto punkt osadniczy z XIV-XV w. fragmenty naczyń z tego okresu. 1300 p.n.e. - 375 n.e.


Działka: 112/8 Józef  Stanisław Witek Żelazna ul Opolska 24 KW. 20582 Działka: 110/8 Ryszard Fikus Folwark ul. Lipowa 1 KW. 10316 Działka: 111/8 Franciszek Fikus Chrzowice ul Wiejska 5 KW. 1712
Obszar:90-37 Nr stanowiska 81. Odkryto ślady osadnicze kultury łużyckiej z fragmentami naczyń. Odkryto punkt osadniczy z okresu kultury przeworskiej ( okres późnorzymski), znaleziono 8 fragmentów naczyń.
Odkrycia dokonano podczas badań powierzchniowych w 1972 roku. Zebrano wówczas 8 odłamków naczyń kultury łużyckiej. Zbiory znajdują się w WOBiDZ w Opolu nr inw. 131. W 1990 roku przeprowadzono badania weryfikacyjne z wynikiem pozytywnym. Stanowisko w archiwum i literaturze oznaczone jest symbolem "C". 1300 p.n.e. - 375 n.e.


Działka: 9 Norbert Smandzik Chrzowice ul Wiejska 3
Działka:10 Reinhold Kulik Folwark ul Za Stawem 3 KW. 6307 Działka:11 Hidegarda Styrnol Folwark ul Szkolna 8 KW. 71648
Obszar: 90-37 Nr stanowiska 85. Odkryto punkt osadniczy z okresu kultury łużyckiej oraz 4 fragmenty naczyń. Odkryto punkt osadniczy z XIV-XV w oraz 9 fragmentów naczyń z tego okresu. Stanowisko odkrył w 1972 roku E. Tomczak. Zebrał z pola 19 fragmentów naczyń kultury łużyckiej i dołączył do zbiorów WOBiDZ w Opolu Nr inw. 109. Badania weryfikacyjne przeprowadzono w 1990 roku z wynikiem pozytywnym. Opis i wyniki badań podaje "Rocznik Muzealny" tom VI, 1975 strona 185.  1300 p.n.e. - 375 n.e.


Działka: Pole Franza Komola z Chrzowic.

W 1937 roku odkryte przez Pana Niedworok. Punkt osadniczy z okresu wpływów rzymskich III w n.e. fragmenty ceramiki, oraz punkt osadniczy z okresu średniowiecza z fragmentami ceramiki. Więcej informacji znajdziemy w " Altschlesische Blatter" z roku 1937 zeszyt 5-6 strona 168. (Dostępne mikrofilmy w Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu),  oraz Godłowski "Materiały Starożytne i wczesnośredniowieczne" tom II  1972 strona 345.
rok 300 n.e.