Gmina: Prószków (Proskau)
Powiat: Opole (Oppeln)
Kraj: Polska (Polen)
Region: Śląsk (Oberschlesien)

Powrót do strony głównej

 

Stanowiska na obszarze między Folwarkiem a Winowem


Działka:107 Kochanek Henryk i Teresa Folwark ul Za Stawem KW. 20157
Działka:108 Smolin Józef Folwark ul Szkolna KW. 61590
Obszar: 90-37 Nr stanowiska 79. (obok kapliczki na polu A. Smolin) Odkryto punkt osadniczy kultury przeworskiej z okresu późno rzymskiego oraz 5 fragmentów naczyń. Odkryto ślad osadniczy z okresy XIV-XV w, oraz 2 fragmenty naczyń.
100 p.n.e. - 500 n.e.


Obszar: 90-37 Nr Stanowiska 67. Na skraju podwórka Szkoły w Winowie.  Odkryto cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej - okres halsztacki jeden grób popielnicowy. Więcej informacji "Altschlesische Blatter" 1934 zeszyt 2 strona 40, rocznik 1937 zeszyt 1-2 strona 67, oraz Gedl "Kultura Łużycka" 1937  strona 311 -312. 1300-1100 p.n.e.


Działka: 1149/192 Ryszard Waleska Winów ul Szkolna 5 (obecnie w użytkowaniu Kochanek Henryk i Teresa Folwark ul Za Stawem.)
Obszar:90-37 Nr stanowiska 69. Badania powierzchniowe prowadził E Tomczak w 1972 roku. Odkrył; ( na całym terenie od stawu na zachód, do drogi)  - punkt osadniczy kultury przeworskiej 10 fragmentów naczyń z tego okresu. -punkt osadniczy - pradzieje oraz 14 fragmentów naczyń. -osada z okresu IX-X wiek, oraz 24  fragmenty naczyń -Osada z okresu XIV-XV wiek oraz 8 fragmentów naczyń. (E. Tomczak informuje, że nie wyzbierano wszystkich skorup. Więcej informacji: "Opolski Rocznik Muzealny" tom VI 1975 strona 187.
100 p.n.e. -500 n.e.